УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за јесење радове у пољопривреди у 2012. години

Објављено: 11. маја 2012. Категорије: Архива 2012

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за регресирање дизел горива, и то: дизел горива Д-2, односно евродизела за јесење радове у пољопривреди у 2012. години. Средства за регресирање не односе се на пашњаке, рибњаке, баре и друго неплодно земљиште.
Малопродајна цена дизел горива Д-2, односно евродизела регресира се у висини од 23,00 динара по литру, у висини рефакције у складу са прописом којим се уређују акцизе, као и у висини попуста који одобрава овлашћени дистрибутер дизел горива.

Право на регресирање дизел горива Д-2, односно евродизела има физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства  уписано у Регистар пољопривредних газдинстава  у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, у количини од 40 литара по хектару пријављеног обрадивог земљишта, у складу са Правилником на дан 9. априла 2012. године.

Захтев за остваривање права за регресирање дизел горива подноси се у два примерка Министарству финансија и привреде – Управи за трезор најкасније до 22. новембра 2012. године на Обрасцу – Захтев за регресирање дизел горива за јесење радове у 2012. години

Поделите на: