УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о условима и начину коришћења премије за производњу житарица и кромпира

Објављено: 28. марта 2012. Категорије: Архива 2012

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења премије за производњу житарица и кромпира рода 2012. године. Житарице у смислу ове уредбе јесу: пшеница, кукуруз, јечам, раж, овас, тритикале и хељда.

Физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који се бави производњом житарица и кромпира и уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава и има  пријављене површине на дан 9. априла 2012. године под одговарајућом групом пољопривредних култура у складу са Правилником има право на премију у износу од једног динара по килограму произведених и испоручених житарица односно у износу од 0,60 динара по килограму произведеног и испорученог кромпира.

Физичко лице има право и на премију за произведене количине житарица које користи за потребе исхране стоке на сопственом пољопривредном газдинству у износу од једног динара по килограму.

Физичко лице остварује премију ове уредбе преко правног лица, односно предузетника који се бави складиштењем, откупом, односно прерадом  житарица и кромпира, као и преко Републичке дирекције за робне резерве. Физичко лице остварује премију из ове уредбе и кад извезе житарице и кромпир из сопствене производње.

Физичко лице има право на коришћење дела премије у виду аванса за производњу житарица пре испоруке житарица у износу од 1.500 динара по хектару, односно за производњу кромпира пре испоруке кромпира у виду аванса у износу од 2.000 динара по хектару.

Захтев за коришћење премије физичко лице подноси Министарству финансија – Управи за трезор од 1. октобра 2012. године до 1. октобра 2013. године

Захтев за исплату аванса подноси се Министарству финансија – Управи за трезор, непосредно или преко асистента саветодавца, од 17. априла до 10. маја 2012. године

Поделите на: