УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о условима и начину коришћења премије за млеко за 2012. годину

Објављено: 19. новембра 2012. Категорије: Архива 2012

Право на коришћење премије за млеко има правно лице, физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава и физичко лице носилац некомерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, под условом да је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налази у активном статусу, односно да је уписано као носилац некомерцијалног пољопривредног газдинстава и да такав статус има у периоду на који се односи захтев за остваривање права на премију за млеко у 2012. години, у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава 2) пријавило врсту и број животиња, у складу са Правилником; 3) извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о обележавању животиња, у складу са Правилником о начину обележавања говеда и вођења евиденције о обележеним говедима 4) власник грла које је пријавио у Централној бази података о обележавању животиња или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Корисник премије остварује премију преко правних лица и предузетника који се баве прерадом млека. Премија се исплаћује квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко, испоручено у претходном кварталу.

Корисник премије остварује право на премију ако је, правном лицу или предузетнику који се баве прерадом млека, предао најмање 3.000 литара млека по кварталу.

Премија се исплаћује по литру испорученог млека у износу од 5 динара.

Захтеви се подносе квартално, и то:
1) за први квартал (1. јануар – 31. март 2012. године) – од 1. априла до 15. априла 2012. године;
2) за други квартал (1. април – 30. јун 2012. године) – од 1. јула до 15. јула 2012. године;
3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар 2012. године) – од 1. октобра до 15. октобра 2012. године;
4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар 2012. године) – од 1. јануара до 15. јануара 2013. године.

Поделите на:

Правилник није актуелан.