УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о условима и начину коришћења премије за млеко за 2011. годину

Објављено: 2. марта 2012. Категорије: Архива 2012

Право на коришћење премије има правно лице, физичко лице носилац  комерцијалног  породичног  пољопривредног  газдинстава  и  физичко лице носилац некомерциjалног породичног пољопривредног газдинстава.

Корисник премије остварује премију преко правних лица и предузетника који се баве прерадом млека. Премија се исплаћује квартално за крављеовчије и козје сирово млеко, испоручено у претходном кварталу.

Корисник премије остварује право на премију ако је, правном лицу или предузетнику који се баве прерадом млека, предао најмање 3.000 литара млека по кварталу, али не више од 3.000.000 литара млека по кварталу, осим корисника премије код кога је утврђен удео државног капитала од најмање 90%, који остварује право на премију ако је, правном лицу или предузетнику који се баве прерадом млека, предао 3.000 и више литара млека по кварталу.

Премија се исплаћује по литру испорученог млека у износу од 5 динара.

Уредба објављена у „Службеном гласнику РС”, број 9/11
Захтеви се подносе квартално, и то:
1) за први квартал (1. јануар – 31. март 2011. године) – од 1. априла до 15. априла 2011. године;
2) за други квартал (1. април – 30. јун 2011. године) – од 1. јула до 15. јула 2011. године;
3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар 2011. године) – од 1. октобра до 15. октобра 2011. године;
4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар 2011. године) – од 1. јануара до 15. јануара 2012. године.
Захтеви се предају посредством млекаре која врши откуп на следећу адресу: Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац, Република Србија

Поделите на:

Правилник није актуелан.