УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у свињарству у 2012. години

Објављено: 1. јуна 2012. Категорије: Архива 2012

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у свињарству у 2012. години.

Подстицајна средства користе се за набавку квалитетних приплодних грла, и то: назимица и нерастова старости од 5 до 8 месеци.

Право на подстицајна средства под условима утврђеним овом уредбом има: 1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник и 3) правно лице.

Подстицајна средства додељују се као бесповратна,  у износу од  10.000 динара по квалитетном приплодном грлу.

Захтев за остваривање права на подстицајна средства подноси се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања на Обрасцу – Захтев за подстицајна средства за подршку набавке основног стада у свињарству у 2012. години, и то до 31. октобра 2012. године.

Поделите на: