УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2012. години

Објављено: 19. новембра 2012. Категорије: Архива 2012

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овом уредбом, има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правно лице и предузетник ако:
1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом, у складу са Правилником о начину и
условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава
2) је пријавило врсту и бројно стање животиња и газдинство на којем држи или узгаја животиње, у складу са Правилником;
3) је власник грла за које подноси захтев за подстицаје или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Подстицаји се утврђују по грлу, у зависности од врсте стоке, и то у износу од:

1) 25.000 динара за квалитетне приплодне првотелке;
2) 25.000 динара за квалитетне приплодне краве;
3) 4.000 динара за квалитетне приплодне овце и козе;
4) 4.000 динара за квалитетне приплодне крмаче.

Подносилац захтева остварује право на подстицаје једном у току године за исто грло. Корисник подстицаја у периоду од годину дана од дана остваривања права на подстицаје не сме да отуђи грла за која је остварио право на подстицаје у складу са овом уредбом, осим у случају угинућа или принудног клања, када се мора извршити контрола од стране ветеринарског инспектора.

Захтев за остваривање права на подстицаје ове уредбе подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања на Обрасцу 1 – Захтев за подстицаје за генетско унапређење сточарства за квалитетне приплодне првотелке за 2012. годину, од 1. јануара до 20. јануара 2013. године и то за грла која се отеле у периоду од 1. новембра до 31. децембра 2012. године.

Поделите на:

Правилник није актуелан.