УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредбa о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години

Објављено: 2. марта 2012. Категорије: Архива 2012

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овом уредбом, имају физичка лица.

Подстицаји се исплаћују у виду новчаних износа по грлу квалитетне приплодне домаће животиње и то за говедаовцекозе и свиње, до износа финансијских средстава који је утврђен посебним актом Владе којим се уређује расподела и коришћење средстава субвенција у области пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Подносилац захтева остварује право на подстицаје једном у току године.

Подносилац захтева остварује право на подстицаје, у зависности од врсте стоке, и то за следећи број грла: 1) најмање једно, а највише 30 грла, за квалитетне приплодне првотелке; 2) најмање четири грла, а највише 100 грла, за квалитетне приплодне краве, односно за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди најмање три, а највише 100 грла, за квалитетне приплодне краве; 3) најмање 30 грла, а највише 150 грла, за квалитетне приплодне овце; 4) најмање 10 грла, а највише 150 грла, за квалитетне приплодне козе; 5) најмање 15 грла, а највише 100 грла, за квалитетне приплодне крмаче.

Подстицаји се утврђују по грлу, у зависности од врсте стоке, и то у износу од: 1) 25.000 динара за квалитетне приплодне првотелке; 2) 25.000 динара за квалитетне приплодне краве; 3) 4.000 динара за квалитетне приплодне овце и козе; 4) 4.000 динара за квалитетне приплодне крмаче.

Подносилац захтева остварује право на подстицаје у износу од 50% од износа средстава ако грла за која је поднео захтев отуђи у текућој години и под условом да су та грла провела на пољопривредном газдинству подносиоца захтева најмање 6 месеци у текућој години

Поделите на: