УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о подстицајним средствима за инвестиције у производњи и пласману воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 2012. години

Објављено: 24. априла 2012. Категорије: Архива 2012

На основу Уредбе о подстицајним средствима за инвестиције у производњи и пласману воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа, право на подстицаје се остварује за набавку нове опреме и механизације за сетву и садњу, за заштиту од болести, штеточина, града и ниских температура, за наводњавање, за бербу и производњу воћа, поврћа, печурака и цвећа у заштићеном простору и у објектима за производњу печурака као и за набавку опреме за прање, калибрирање, класирање, сортирање, избијање, полирање, паковање и чување.

Право на подстицаје на основу ове Уредбе имају физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, земљорадничка задруга и удружење грађана. Подстицаји се могу остварити ако је минимална вредност инвестиције 30.000 динара без ПДВ-а, у максималном износу од 2.000.000 динара за физичко лице и 4.000.000 динара за земљорадничку задругу или удружење грађана.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Захтев за доделу подстицаја подноси се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, 15000 Шабац, ул. Хајдук Вељкова 4-6
до 31. јула 2012. године
на Обрасцу – Захтев за подстицајна средства за подршку руралном развоју за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве производњом и пласманом воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 2012. години

Поделите на: