УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 2012. години

Објављено: 28. марта 2012. Категорије: Архива 2012

Право на подстицајна средства под условима утврђеним овом уредбом има: 1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник; и 3) правно лице.

Право на подстицајна средстава може да се оствари једном за период трајања това и то после завршетка това, за најмање 10 грла у тову чија је просечна телесна маса изнад 90 kg по грлу, а на основу захтева за остваривање права на коришћење подстицајних средстава.

Захтев се подноси Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања на Обрасцу – Захтев за подстицајна средства за тов свиња за 2012. годину и то до 31. децембра 2012. године.

Поделите на: