УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћака, винове лозе, хмеља и линцуре за 2012. годину

Објављено: 24. априла 2012. Категорије: Архива 2012

На основу Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћака, винове лозе, хмеља и линцуре, средства се користе за накнаду трошкова плаћених садница, трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад и за накнаду трошкова набавке и постављања наслона код засада винове лозе и хмеља.

На основу ове Уредбе, право на коришћење подстицајних средстава имају физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, предузетникпривредно друштвоземљорадничка задруга, научно-истраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Подносилац захтева има право на подстицајна средства ако је подигао један или више производних засада. Најмања површинa сваког засада износи 0,1 хектар за линцуру, 0,3 хектара за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља и 0,5 хектара за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих воћака. Највећа површина за коју може да се остваре подстицајна средства је 10 хектара док је за производне засаде јагоде и линцуре 5 хектара. Подстицајна средства за производне засаде утврђују се на основу броја и категорије посађених и примљених садница по хектару. Подносилац захтева има право на подстицајна средства ако је примљено најмање 90% посађених садница и ако су саднице здравствено и сортно исправне.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Захтев се подноси Министарству на адресу Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац
до 30. јуна 2012. године, односно у периоду од 1. јула 2012. године до 31. августа 2012. године, за производне засаде јагоде.

Захтев се подноси на Обрасцу – Захтев за коришћење подстицајних средстава за подизање производних засада за 2012. годину

Поделите на: