УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о изменама и допуни Уредбе о условима и начину коришћења премије за млеко за 2012. годину

Објављено: 19. новембра 2012. Категорије: Архива 2012

Pravo na korišćenje premije za mleko ima pravno lice, fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava i fizičko lice nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, pod uslovom da je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalazi u aktivnom statusu, odnosno da je upisano kao nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstava i da takav status ima u periodu na koji se odnosi zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko u 2012. godini, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava 2) prijavilo vrstu i broj životinja, u skladu sa Pravilnikom; 3) izvršilo obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa Pravilnikom o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima 4) vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnik premije ostvaruje premiju preko pravnih lica i preduzetnika koji se bave preradom mleka. Premija se isplaćuje kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko, isporučeno u prethodnom kvartalu.

Korisnik premije ostvaruje pravo na premiju ako je, pravnom licu ili preduzetniku koji se bave preradom mleka, predao najmanje 3.000 litara mleka po kvartalu.

Premija se isplaćuje po litru isporučenog mleka u iznosu od 5 dinara, osim u trećem i četvrtom kvartalu, kada se isplaćuje u iznosu od 7 dinara po litru isporučenog mleka.

Поделите на:

Правилник није актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију