УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Уредба о изменама и допуни Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 2012. години

Објављено: 8. октобра 2012. Категорије: Архива 2012
  • Право на подстицајна средства под условима утврђеним овом уредбом има: 1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;2) предузетник; и 3) правно лице.
  • Подстицајна средства остварују се за товне свиње и то у износу од 1.000 динара по грлу.
  • Подносилац захтева попуњава захтев у сарадњи са лицем запосленим у подручној пољопривредној стручној служби.

    Захтев се подноси Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања на Обрасцу – Захтев за подстицајна средства за тов свиња за 2012. годину и то до 31. децембра 2012. године.

Поделите на:

Правилник није актуелан.