УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете

Објављено: 8. јануара 2013. Категорије: Архива 2012

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровнице у 2012. години на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе:
1) набавку нове механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа 2) набавку нове механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града и хладноће 3) набавку нових машина и опреме за наводњавање воћа 4) набавка нове механизације и опреме за бербу воћа 5) набавку нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору 6) набавку нових трактора, мотокултиватора и прикључних машина и оруђа намењених употреби у воћарству 7) набавка нове опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете као и рам палете за складиштење воћа у хладњачама 8) набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима.

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим јавним конкурсом, имају: 1) физичка лица – носиоци породичног пољопривредног газдинства 2) предузетници 3) привредна друштва која су разврстана као мала и средња правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија 4) земљорадничке задруге најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу.

Адреса подносиоца захтева и назив конкурса морају бити јасно назначени на коверти, такође, треба написати на коверти: Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за рурални развој кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете за прераду воћа у 2012. години на територији пет округа у јужној Србији-Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски ( за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији FRUITS & BERRIES ), са назнаком “не отварати“.

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управи за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ЈЕ 15. ФЕБРУАР, 2013. ГОДИНЕ.

 

Програм Fruits & Berries 7.јули бр.22 18000 Ниш, Србија

Тел: 018- 517848; 018-517850; 018-517849

Поделите на: