УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете

Објављено: 8. марта 2012. Категорије: Архива 2012

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, шљиве, јагоде, малине и боровнице у 2012. години на територији  5 округа у Jужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе: 1) набавку нове механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа 2) набавку нове механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града и хладноће  3) набавку нових машина и опреме за наводњавање воћа 4) набавка нове механизације и опреме за бербу воћа 5) набавку нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору 6)  набавку нових трактора намењених употреби у воћарству 7) набавка нове опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете као и рам палете за складиштење воћа у хладњачама 8) набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим јавним конкурсом, имају: 1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва 2) предузетници 3) привредна друштва која су разврстана као мала и средња правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија 4) земљорадничке задруге

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управи за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац.

Рок за подношење захтева по овом конкурсу је 30. април 2012. године.

Програм Fruits & Berries Страхињића бана бб, ПЦ Амбасадор 18000 Ниш, Србија             Тел/Фаx: 018- 521009 Тел: 018 -415 0240; 018-415 0241;

Поделите на: