УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада воћа

Објављено: 8. марта 2012. Категорије: Архива 2012

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада вишње, шљиве, јагоде, малине и боровнице, за 2012. годину, на територији пет округа у Јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји се користе за следеће инвестиције: 1) накнаду трошкова куповине садница воћака  2) накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад

Право на коришћење подстицајних средстава имају: 1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва 2) предузетници 3) привредна друштва која су разврстана као мала и средња правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија 4) земљорадничке задруге најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управи за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац

Рок за подношење захтева по овом конкурсу је 30. април 2012. године.

Програм Fruits & Berries Страхињића бана бб, ПЦ Амбасадор 18000 Ниш, Србија               Тел/Фаx: 018- 521009 Тел: 018 -415 0240; 018-415 0241;

Поделите на: