УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Систем рачуноводствених података

Подстицаји за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију дефинисаних рачуноводствених и економских података са одабраних пољопривредних газдинстава.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију