УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Садни материјал

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију су плаћања за подизање матичних засада воћака, винове лозе и других биљних врста, производњу садног материјала, као и за набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и друго у циљу производње и сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и других биљних сорти.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију