УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Одгајивачки програми

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству су подстицаји за: контролу продуктивности приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и производњу приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и коришћење квалитетних мушких и женских приплодних домаћих животиња за производњу; испитивање преношења особина на потомство квалитетних приплодних домаћих животиња; контролисано размножавање домаћих животиња; вођење матичне евиденције домаћих животиња; производњу и увођење у производњу других раса и новонасталих раса и хибрида домаћих животиња; друге одгајивачке и зоотехничке мере.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију