УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Маркетинг – информациони системи

Подстицаји за маркетинг-информационе системе у пољопривреди су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података о кретањима цена одабраних пољопривредних производа.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију