УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Посебни подстицаји

Маркетинг – информациони системи

Подстицаји за маркетинг-информационе системе у пољопривреди су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података о кретањима цена одабраних пољопривредних производа.

Систем рачуноводствених података

Подстицаји за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију дефинисаних рачуноводствених и економских података са одабраних пољопривредних газдинстава.

Одгајивачки програми

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству су подстицаји за: контролу продуктивности приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и производњу приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и коришћење квалитетних мушких и женских приплодних домаћих животиња за производњу; испитивање преношења особина на потомство квалитетних приплодних домаћих животиња; контролисано размножавање домаћих животиња; вођење матичне евиденције домаћих животиња; производњу и увођење у производњу других раса и новонасталих раса и хибрида домаћих животиња; друге одгајивачке и зоотехничке мере.

Садни материјал

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију су плаћања за подизање матичних засада воћака, винове лозе и других биљних врста, производњу садног материјала, као и за набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и друго у циљу производње и сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и других биљних сорти.

Промотивне активности

Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју су плаћања која се одобравају за организовање, односно учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, радионицама, предавањима, привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама из области пољопривреде и руралног развоја.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију