УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Унапређење конкурентности

Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности обухватају подстицаје за:

  1. инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства;
  2. успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;
  3. инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства;
  4. управљање ризицима.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију