УАП
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Очување животне средине

Подстицаји за подршку програмима који се односе на очување и унапређење животне средине и природних ресурса обухватају подстицаје за:

  1. одрживо коришћење пољопривредног земљишта;
  2. одрживо коришћење шумских ресурса;
  3. органску производњу;
  4. очување пољопривредних и осталих подручја високе природне вредности;
  5. подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију