УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Локалне стратегије за рурални развој

Подстицаји за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја обухватају подстицаје за:

  1. припрему локалних стратегија руралног развоја;
  2. спровођење локалних стратегија руралног развоја.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију