УАП
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Креирање и пренос знања

Подстицаји за подршку унапређењу система креирања и преноса знања обухватају подршку за:

  1. развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју;
  2. подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију