УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Честа питања

Сточарство

Да, могу се матичити у основној селекцијској служби која се не налази у округу у коме је пребивалиште подносиоца захтева. Важно је да Извод из главне матичне евиденције који издаје основна селекцијска служба оверава регионална служба која је задужена за територију на којој је пребивалиште тог подносиоца захтева.

Члан 25 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) прописује да се право на подстицај за тов јунади остварује уколико је грло намењено за производњу меса провело у власништву, оносно на газдинству подносиоца захтева најмање 120 дана, након чега је предато кланици или је намењено извозу.

Захтев за подстицаје за тов јунади, јагњади, свиња и јаради подноси се посебно за сваку врсту товних грла с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева у период од 1. фебруар – 31. јул календарске године (на пример узгајивачи говеда и свиња шаљу захтеве посебно за говеда а посебно за свиње и то максимално три захтева за сваку врсту животиња).
Захтев за тов јагњади подноси се за најмање 10 грла предатих кланици или извезених чија је просечна телесна маса испод 50 кг по грлу.
Захтев за тов јаради подноси се за најмање 5 грла предатих кланици или извезених чија је просечна телесна маса испод 30 кг по грлу.
Захтев за тов свиња подноси се за најмање 10 грла предатих кланици или извезених чија је просечна телесна маса изнад 90 кг по грлу. У току календарске године може се оставрити подстицај за максимално 5.000 свиња.
Захтев за тов јунади подноси се за најмање 3 грла предатих кланици или извезених

Подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла, поред пољопривредних газдинстава која се дуже време баве сточарском производњом, могу остварити и почетници, односно пољопривредна газдинства која се раније нису бавила овом производњом, већ ове године желе први пут да набаве квалитетна приплодна грла и отпочну производњу.
Легална куповина грла и прелазак животиња са једног на друго пољопривредно газдинство региструје се код ветеринарске станице, у складу са прописима. Тако, када почетници изврше куповину грла, исту пријављују подручној ветеринарској станици и грла прелазе на објекат купца који добија посебан број, тзв ХИД број. Податке о свом сточном фонду и броју објекта у коме држи набављене животиње (ХИД), почетник треба да пријави и у оквиру свог пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ) код подручне филијале Управе за трезор.
Након реализације инвестиције, за сва грла са педигреом која су набављена почев од 16. октобра прошле године, почетник може поднети захтев за остваривање права на подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла Управи за аграрна плаћања у периоду од 1. јула до 15. октобра текуће године.