УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетина пољопривредних производа и производа рибарства

Кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета која се остварује у оквиру Мере 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, повећаће се укупне перформансе сектора млеко и млечни производи, месо и производи од меса и сектора воћа и поврћа и допринети постизању потребних ЕУ стандарда. Осим тога, ове инвестиције ће допринети продуктивности и конкурентности циљаних сектора, а олакшаће и боље позиционирање производа на тржишту и повећање извоза.

Све информације и упутства потражите у пратећим документима.

Желимо Вам успешну пријаву!

 

 

 

Правилник
Формати: PDF DOC
Прилог 1
Формати: PDF DOC
Прилог 2
Формати: PDF DOC
Прилог 3
Формати: PDF DOC
Прилог 4
Формати: PDF DOC
Прилог 5
Формати: PDF DOC
Прилог 6
Формати: PDF DOC
Прилог 7
Формати: PDF DOC
Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Прва измена, март 2018. године
Формати: PDF DOC
Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Друга измена, децембар 2018. године
Формати: PDF DOC
Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Трећа измена, новембар 2019. године
Формати: PDF DOC
Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Четврта измена, јул 2021. године
Формати: PDF DOC
Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Пета измена, јануар 2022. године
Формати: PDF DOC
Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Шеста измена, март 2023. године
Формати: PDF DOC