УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2021

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6102/2021од 29.06.2021. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Текст Јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места

Обрасци пријава на Kонкурс у државном органу 

Поделите на:

Конкурс је актуелан.

Конкурси

Одаберите жељену категорију