УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2020

Јавни конкурс за попуњавање положаја

Влада Републике Србије, Служба за управљање кадровима на основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019) оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Поделите на:

Конкурс је актуелан.

Конкурси

Одаберите жељену категорију

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију