УАП
Управа за аграрна плаћања

Конкурси

Конкурси 2019

НАПОМЕНА:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна плаћања, расписује и друге Конкурсе којима се расподељују средства у складу са важећим правилницима и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број 10/2013).

Актуелни Конкурси који садрже услове, рокове, потребну докуметнацију и друге инфомрације налазе се у секцији ПРАВИЛНИЦИ. У овој секцији, поред важећих правилника налази се текст конкурса у случају када је самим правилником предвиђено његово расписивање.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Додато: 21. августа 2019.

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2019. годину

Додато: 20. августа 2019.

Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години

Додато: 22. јула 2019.

Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2019. годину

Додато: 28. фебруара 2019.

Уредбе

Одаберите жељену категорију

Шта је за мене?