УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2017

Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину за четири подручја за која нису основана привредна друштва

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписује Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину за четири подручја за која нису основана привредна друштва из члана 5. став 1. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник РС”, број 30/10) и то:

1)   град Зајечар и општина Бољевац,

2)   општине Књажевац и Сокобања;

3)   град Лозница и општине Крупањ, Љубовија и Мали Зворник;

4)   општине Земун, Нови Београд, Палилула, Сурчин, Гроцка и Обреновац.

     Конкурс се расписује ради обављања саветодавних послова на подручјима из тачке 1. кроз  реализацију саветодавних активности утврђених Уредбом о утврђивању годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 42/2017).

     Право учешћа на Конкурсу имају лица који испуњавају услове из члана 5. став 2. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде а која:

            1) подносе пријаву на Конкурс ради обављања саветодавних послова на једном, целом подручју из тачке 1. овог конкурса а регистровани су са адресом седишта на подручју за које подносе пријаву;

               2) имају најмање два возила;

               3) имају одговарајући број запослених пољопривредних саветодаваца који није већи од броја предвиђеног Годишњим програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину), а за области пољопривреде ближе назначене у Табели 1. Годишњег програма.

Поделите на: