УАП
Управа за аграрна плаћања

Конкурси

Конкурси 2017

НАПОМЕНА:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна плаћања, расписује и друге Конкурсе којима се расподељују средства у складу са важећим правилницима и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ број 10/2013).

Актуелни Конкурси који садрже услове, рокове, потребну докуметнацију и друге инфомрације налазе се у секцији ПРАВИЛНИЦИ. У овој секцији, поред важећих правилника налази се текст конкурса у случају када је самим правилником предвиђено његово расписивање.

Конкурс за расподелу пројектних средстава за спровођење научноистраживачких активности у реализацији пројеката рејонизације воћарске производње у Србији

Додато: 16. октобра 2017.

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака,винове лозе и хмеља за 2017. годину

Додато: 12. септембра 2017.

Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину за четири подручја за која нису основана привредна друштва

Додато: 12. маја 2017.

Уредбе

Одаберите жељену категорију

Шта је за мене?