УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2015

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2015. годину

Овим конкурсом расподељују се подстицаји за сертификацију и клонску селекцију кроз подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржавање колекција и друго у циљу сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и хмеља и то:
1.    изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, иницијалних (примарних) биљака, односно биљака предосновне и основне категорије, набавку односно увоз биљака предосновне категорије, као и куповину опреме, реагенаса и индикатор биљака за њихово тестирање и ретестирање према Списку опреме и других неопходности који се финансирају програмом сертификације (који је саставни део овог конкурса као Прилог 1), а све у циљу добијања и одржавања садног материјала преосновне категорије воћака, винове лозе и хмеља;
2.    једну или више фаза клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, подразумевајући и анализе на присуство регулисаних штетних организама, односно активности на здравственој (фитосанитарној) селекцији и генетичкој селекцији (масовна позитивна и/или негативна клонска селекција за подлоге и домаће створене сорте, индивидуална клонска селекција: предклонска селекција, селекција кандидат клонова и завршно испитивање клонова) према Списку активности које се финансирају у оквиру програма клонске селекције (који је саставни део овог конкурса као Прилог 2).
Рок за подношење пријава на Конкурс је од 15.08.2015. до 1.10.2015. Пријаве на конкурс, у писаној форми, слати на адресу : Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, са назнаком : „Конкурс за програме сертификације и клонске селекције – 2015“.

Поделите на:

Конкурс је актуелан.

Конкурси

Одаберите жељену категорију