ПочетнаЈавни позиви ИПАРД II

ПЛАН ЈАВНИХ ПОЗИВА

МEРА 1 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВA

Прилог 4 - Једноставни пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS
Прилог 5 - Сложени пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS
Бодовна листа
Остали формати:
DOC
Ранг листа
Остали формати:
DOC
Прилог 4 - Једноставни пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS
Прилог 5 - Сложени пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS
Бодовна листа
Остали формати:
DOC
Коначна ранг листа
Остали формати:
DOC
Коначна ранг листа
Остали формати:
DOC
Прилог 5 - Сложен пословни план за Меру 1
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS

МЕРА 3 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА

Koначна ранг листа
Остали формати:
DOC

МЕРА 7 - ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4 - Једноставан пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS
Прилог 5 - Сложени пословни план
Остали формати:
DOC
Остали формати:
XLS
Ранг листа
Остали формати:
DOC
Коначна ранг листа
Остали формати:
DOC
Skip to content