УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Јавни позиви

Седми јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ипард подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора
Формати: PDF DOC
Прилог 1 - Листа стандарда емисије издувних гасова
Формати: PDF DOC
Прилог 2 - Максимална снага трактора
Формати: PDF DOC
Образац 1 - Захтев за одобравање пројекта
Формати: PDF DOC
Образац 2 - Захтев за одобравање исплате
Формати: PDF DOC
Прилог 4 - Једноставни пословни план
Формати: PDF DOC XLS
Прилог 5 - Сложени пословни план
Формати: PDF DOC XLS
Прилог 6 - Елементи и индикатори који се користе за процењивање економске одрживости подносиоца захтева и пројекта
Формати: PDF DOC
Обавештење о истеку рока за подношење захтева за одобравање пројекта по Седмом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора
Формати: PDF
Бодовна листа
Формати: PDF DOC
Ранг листа
Формати: PDF DOC
Четврти јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ипард подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
Формати: PDF DOC
Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Четврти јавни позив за Меру 3
Формати: PDF DOC
Прилог 2 - Листа стандарда емисије издувних гасова за Четврти јавни позив за Меру 3
Формати: PDF DOC
Образац 1 - Захтев за одобравање пројекта
Формати: PDF DOC
Образац 2 - Захтев за одобравање исплате
Формати: PDF DOC
Образац 3 - Изјава подносиоца захтева
Формати: PDF XLS
Прилог 4 - Једноставан пословни план за Меру 3
Формати: PDF XLS
Прилог 5 - Сложени пословни план за Меру 3
Формати: PDF XLS
Прилог 6 - Eлементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта
Формати: PDF DOC
Ранг листа одобрених захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје у Четвртом јавном позиву
Формати: PDF DOC
Koначна ранг листа
Формати: PDF DOC
Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарствa
Формати: PDF DOC
Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова Трећи јавни позив за Меру 3
Формати: PDF DOC
Прилог-2-Листа стандарда емисије издувних гасова за Трећи јавни позив за Меру 3
Формати: PDF DOC
Образац 1 - Захтев за одобравање пројекта
Формати: PDF DOC
Образац 2 - Захтев за одобравање исплате
Формати: PDF DOC
Образац 3 - Изјава подносиоца захтева
Формати: PDF XLS
Прилог 4 - Једноставан пословни план за Меру 3
Формати: PDF XLS
Прилог 5 - Сложен пословни план за
Формати: PDF XLS
Прилог 6 - Критеријуми и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта
Формати: PDF DOC
Актуелна верзија Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
Формати: PDF DOC
Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
Формати: PDF DOC
Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Први јавни позив за Меру 7
Формати: PDF DOC
Образац 1 - Захтев за одобравање пројекта
Формати: PDF DOC
Образац 2 - Захтев за одобравање исплате
Формати: PDF DOC
Прилог 4 - Једноставан пословни план
Формати: PDF DOC XLS
Прилог 5 - Сложени пословни план
Формати: PDF DOC XLS
Прилог 6 - Критеријуми и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта
Формати: PDF DOC
Актуелна верзија Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
Формати: PDF
Измена број 1 Првог Јавног позива за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
Формати: PDF DOC
Ранг листа
Формати: PDF DOC
Коначна ранг листа
Формати: PDF DOC