УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Како до ИПАРД подршке

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Сакупили смо Ваша најчешћа питања и одговоре на њих на једном месту у оквиру публикације „Најчешће постављања питања“. Ова публикација не представља пропис нити други правни акт, већ општи, оквирни приручник искључиво информативног карактера. Коришћење ове публикације не ослобађа обавезе познавања прописа, нити процеса рада и поступања у складу са њима. Стога се препоручује коришћење искључиво уз важеће прописе и правне акте. Садржај ове публикације узима у обзир стање прописа на дан објављивања. Иако се улажу најбољи напори како би се осигурала тачност, поузданост и ажурност пружених информација, исто се не може гарантовати. Такође, не може се гарантовати да су све информације прикладне за коришћење сваког читаоца, да обухватају све податке и техничке и нормативне измене након датума објављивања, нити да тачно предвиђају и обавештавају о свим могућим ситуацијама. Садржај ове публикације не мора нужно одражавати ставове Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за аграрна плаћања и других надлежних органа државне управе и институција Европске Уније и Републике Србије. Издавач и аутори не могу сносити одговорност за штету која би евентуално могла настати у вези са коришћењем информација садржаних у овој публикацији.