УАП
Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Подстицаји

Подстицаји за производњу могу бити:

 1. подстицаји за биљну производњу, и то:
  1. основни подстицаји,
  2. производно везани подстицаји;
 2. подстицаји у сточарству, и то за:
  1. квалитетне приплодне млечне краве,
  2. квалитетне приплодне товне краве и бикове (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве),
 3. краве за узгој телади за тов,
 4. краве дојиље,
 5. квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе),
 6. квалитетне приплодне крмаче и нерастове (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче),
 7. тов јунади,
 8. тов јагњади,
 9. тов јаради,
 10. тов свиња,
 11. кошнице пчела,
 12. родитељске кокошке тешког типа,
 13. родитељске кокошке лаког типа,
 14. родитељске ћурке,
 15. квалитетне приплодне матице риба шарана,
 16. квалитетне приплодне матице риба пастрмке,
 17. производњу конзумне рибе.

АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ

Одаберите жељену категорију