УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива

Архива 2017

Правилник o подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Додато: 13 децембра 2017 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству

Додато: 4 октобра 2017 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Додато: 27 јула 2017 Категорије: Мере руралног развоја

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Додато: 28 јуна 2017 Категорије: Биљна

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

Додато: 22 маја 2017 Категорије: Кредити

Шта је за мене?