UAP
POČETNA

Izmenjen Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Objavljeno: 23. oktobar 2018. Kategorija: Vesti 2018, IPARD II

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“ broj 78/2018 od 19.10.2018. godine).

Najvažnije izmene odnose se na posebne uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća, gde će se uslov po pitanju površine pod zasadima ispunjavati na kraju investicije, a ne prilikom podnošenja zahteva za odobravanje projekta kako je do sada bio slučaj. U prihvatljive troškove biće uključeni i troškovi prevoza i montaže, dok će podsticaji moći da se ostvare i za proizvodnju sadnog materijala voća i matičnjaka voća, kao i za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava možete preuzeti na zvaničnim internet stranicama Ministarstva – http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/ i Uprave za agrarna plaćanja – http://uap.gov.rs/mera-1-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/.

Podelite na:

DOKUMENTACIJA

Preuzmite prateću dokumentaciju

Nema dokumenata.