UAP
POČETNA

Izmenjen IPARD Pravilnik za sprovođenje Mere 3

Objavljeno: 18. decembar 2018. Kategorija: Vesti 2018, IPARD II

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, koji možete preuzeti na zvaničnim internet stranicama Ministarstva – http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/  i Uprave za agrarna plaćanja – http://uap.gov.rs/mera-3-investicije-u-fizicku-imovinu-u-vezi-sa-preradom-i-marketingom-poljoprivrednih-proizvoda-i-proizvoda-ribarstva/

Izmene se pre svega odnose na tehnička usaglašavanja i pojašnjenja koja će olakšati sam proces ostvarivanja prava na IPARD podsticaj u okviru ove mere.

U prihvatljive troškove biće uključeni i troškovi prevoza i montaže, a ukoliko je  predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, podnosilac zahteva nije u obavezi da dostavi upotrebnu dozvolu uz zahtev za odobravanje projekta, već u fazi isplate podsticaja.

Podelite na:

DOKUMENTACIJA

Preuzmite prateću dokumentaciju

Nema dokumenata.