UAP
POČETNA

Potpisani ugovori sa bankama i osiguravajućim društvima za 2016. godinu – kamate najniže do sada

Objavljeno: 14. april 2016. Kategorija: Vesti 2016, Opšte vesti

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, 08. aprila 2016. godine, zaključila  je ugovore sa ovlašćenim licima poslovnih banaka i osiguravajućih kuća kojim će biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivedne proizvodnje u 2016. godini.

Tom prilikom ministar Bogosavljević Bošković je naglasila da su današnji potpisani ugovori o kreditima izuzetno važni za naše poljoprivredne proizvođače  na osnovu kojih će moći da koriste povoljna kreditna sredstva od banaka i osiguravajućih kuća.

„Mi kao Ministarstvo sufinansiramo kamatne stope, tako da su za naše poljoprivrednike dostupna kreditna sredstva, prvi put po kamatnoj stopi od tri procenta. Ovo su izuzetno dobra sredstva koja su u prethodnim godinama dosta korišćena. U prošloj godini smo na osnovu sufinansiranja kamata u vrednosti od oko 800 miliona dinara, koliko je Ministarstvo izdvojilo za ove namene, imali investiciju u poljoprivredi u vrednosti od 6 milijardi dinara“, rekla je ministar i izrazila očekivanje da naši poljoprivrednici koriste ove kredite jer ih mogu koristiti sa grejs periodom od godinu dana i na tri godine.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

„Danas su potpisani i ugovori sa osiguravajućim kućama, takođe izuzetno važni i značajni, koji pružaju poljoprivrednicima mogućnost da osiguraju svoje useve i životinje, kao i svoju proizvodnju“, izjavila je ministar Bogosavljević Bošković i dodala da je nažalost kod nas znatno manje osiguranih poljoprivrednika u odnosu na poljoprivrednike u drugim zemljama i ovom prilikom pozvala poljoprivrednike da u što većoj meri osiguraju svoju proizvodnju.

Ministar se zahvalila bankama i osiguravajućim društvima na dobroj saradnji i izrazila svoja očekivanja da će i u ovoj godini na osnovu ove mere biti novih investicija u poljoprivredi i poručila da se svi zajedno pripremimo za početak korišćena sredstava iz IPARD programa.

Predstavnici banaka i osiguravajućih kuća ocenili su da će ovaj program značajno doprineti unapređenju poljoprivredne proizvodnje, kod individualnih gazdinstava, kao i da interesovanje iz godine u godinu raste. Oni su precizirali da su rezultati mera podrške kreditiranja poljoprivrednika odlični, zbog čega je neophodno nastaviti sa ovim vidom podrške kako bi se obezbedio dalji razvoj srpskog agrara.

Ugovori su  zaključeni sa sledećim bankama:

Komercijalna banka,
Pro Kredit banka,
Kredit agrikole,
Hipo Alpe Adria banka,
Banka Inteza,
Zberbanka,
AIK,
NLB banka,
Uni kredit  banka,
OTP banka

Ugovori su zaključeni i sa sledećim osiguravajućim društvima:

Dunav osiguranje,
Đenerali osiguranje,
DDOR Novi Sad,
Triglav osiguranje i
Globos osiguranje.

Podelite na:

DOKUMENTACIJA

Preuzmite prateću dokumentaciju

Nema dokumenata.