UAP
POČETNA

UAP raspisala konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2014. godinu

Objavljeno: 9. septembar 2014. Kategorija: Vesti 2014

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2014. godinu. Raspisanim Konkursom raspodeljuju se podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održavanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja i to:

1)    izgradnju i montažu mrežanika za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, predosnovne i osnovne kategorije, nabavku odnosno uvoz biljaka predosnovne kategorije, kao i kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje prema Spisku opreme i drugih neophodnosti koji se finansiraju programom sertifikacije, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja;
2)     jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova) prema Spisku aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je od 15.09.2014. do 15.10.2014. godine. Prijave na konkurs, u pisanoj formi, slati na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za  agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15 000 Šabac, sa naznakom:„Konkurs za programe sertifikacije  i klonske selekcije – 2014”.

Podelite na: