UAP
POČETNA

UAP raspisala konkurs za popunjavanje upražnjenih izvršilačkih radnih mesta

Objavljeno: 27. novembar 2013. Kategorija: Vesti 2013

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni konkurs za popunjavanje slobodnih izvršilačkih radnih mesta na neodređeno vreme i to:

  1. Radno mesto za podršku u pripremi procedura i procesa akreditacije  – 1 izvršilac.
  2. Radno mesto za sprovođenje programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike  – 1 izvršilac.
  3. Radno mesto za podršku sprovođenju programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike – 3 izvršioca.
  4. Radno mesto za direktna plaćanja-premije  – 1 izvršilac.
  5. Radno mesto kontrolor korišćenja podsticaja  – 4 izvršioca.
  6. Radno mesto za  administraciju baze podataka   – 1 izvršilac.
  7. Radno mesto sistem administrator – 1 izvršilac.

Konkurs je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije broj 103/2013“ od 26.11. 2013. kao i  web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs.

Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, Hajduk Veljkova 4-6, sa naznakom „ Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta“.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Nikoleta Brković Predojević, dipl. pravnik, telefon broj 015/367-573, e-mail:nikoleta.bpredojevic@minpolj.gov.rs

Rok  za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Podelite na: