UAP
POČETNA

UAP raspisala konkurs za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godini

Objavljeno: 28. oktobar 2013. Kategorija: Vesti 2013

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godini

Konkurs sadrži uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju koju je potrebno podneti, rok za podnošenje prijave i druge potrebne informacije za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godini.

Obrazac prijave sa obaveznom dokumentacijom podnosi se u roku od 01.11. do 15.11.2013. godine, u zatvorenim kovertama sa naznakom pošiljaoca – podnosioca prijave (ime, prezime, adresa) i naznakom : Ne otvarati – Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013 godinilično ili preporučenom poštom, na adresu Uprava za agrarna plaćanja, Ul. Hajduk Veljkova 4 – 6, 15000 Šabac.

Podelite na: