UAP
POČETNA

Ispravka konkursa za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godini

Objavljeno: 26. novembar 2013. Kategorija: Vesti 2013

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA, izvršili su ispravku Konkursa za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godini, objavljenog u „Službenom glasniku„ br. 93 od 25.10.2013. godine  i br. 97 od 06.11.2013. godine (ispr.), tako što se u članu 19. stav 1. tačka 1 ) Konkursa briše podtačka (1), a u članu 24. Konkursa tako što se dodaje stav 2. koji glasi: „ Izuzetno od stava 1. ovog člana, prijave za podsticaje iz  člana 3. stav 4. ovog  Konkursa podnose se do 01.12.2013. godine.“

U ostalom delu tekst Konkursa ostaje nepromenjen.

Podelite na:

DOKUMENTACIJA

Preuzmite prateću dokumentaciju

Nema dokumenata.