UAP
POČETNA

Poseta revizora EU u 2011. godini

Objavljeno: 28. decembar 2011. Kategorija: Vesti 2011

Upravu za agrarna plaćanja je 15. i 16. decembra 2011. godine posetila  je revizorska misija Generalnog direktorata za poljoprivredu Evropske komisije u vezi sa  akreditacijom za petu komponentu Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Revizori EU  obavili su inspekciju sistema za upravljanje petom  komponentom IPA fonda (IPARD), a poseta je obuhvatila sastanke sa svim institucijama zaduženim za koordinaciju u okviru IPARDA: Ministartvo finansija (Nacionalni službenik za odobravanje – NAO, Nacionalni fond), Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (Odsek za ruralni razvoj – Upravljačko telo) i Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (Uprava za agrarna plaćanja – IPARD agencija).

Zaključak revizora EU je da su u toku 2011. godine izgrađeni zavidni kapaciteti u okviru  Uprave za agrarna plaćanja, naročito u uspostavljanju funkcija  IPARD agencije u skladu sa Sektorskim sporazumom. Istaknuto je da je ostvaren značajan napredak u vezi sa povećanjem  institucionalnog kapaciteta  Uprave za agrarna plaćanja (dodatno zapošljavanje i obuka ljudi) koji je na znatno većem nivou nego što je to bio slučaj prošle godine kada je održana prethodna revizorska misija (od 27. do 30. septembra 2010. godine.) Takođe, istaknut je i značaj izgradnje i jačanja svih delova sistema neophodnih za upravljanje EU fondovima namenjenih ruralnom razvoju, ne samo Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, već i Ministarstva finansija (Nacionalni fond), koje je odgovorno za deo finansijskog aspekta upravljanja EU fondovima.

Podelite na:

DOKUMENTACIJA

Preuzmite prateću dokumentaciju

Nema dokumenata.