УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива Вести

Вести 2017

Објављен правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

Објављено: 21. априла 2017.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности који обухватају инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих

Детаљније

Објављен правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

Објављено: 18. априла 2017.

Правилником се ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и

Детаљније

Објављен правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње

Објављено: 18. априла 2017.

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног

Детаљније

Расписан јавни позив за набавку новог трактора

Објављено: 5. априла 2017.

У складу са чланом 8. Правилника, расписан је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства

Детаљније

Објављен нови правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Објављено: 27. марта 2017.

Правилником се ближe прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног

Детаљније

Шта је за мене?