УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива Вести

Вести 2014

Страница 6 од 6« Прва...23456

Представљен нацрт стратегије пољопривреде и руралног развоја 2014-2024

Објављено: 31. јануар 2014.

Нoвa Стрaтeгиja пoљoприврeдe дeфинишe рaзвojнe циљeвe и приoритeтe уз пoтпунo увaжaвaњe кoнцeптa oдрживoг рaзвoja и jaчaњe нoвe улoгe пoљoприврeдe у eкoнoмиjи и друштву,

Детаљније
Страница 6 од 6« Прва...23456

Шта је за мене?