УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Архива Вести

Вести 2014

Не убирати усеве пољопривредних култура са поплављених подручја и не користити их за исхрану

Објављено: 21. маја 2014.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је преко Управе за заштиту биља и фитосанитарне инспекције успоставило ланац обавештавања са локалним кризним штабовима у

Детаљније

Министар пољопривреде и заштите животне средине – Проф. др Снежана Богосављевић Бошковић

Објављено: 28. априла 2014.

Снежана Богосављевић – Бошковић је рођена у Ивањици 24. јануара 1964. године. Основну и средњу Природно-техничку школу (смер за биохемију и молекуларну биологију)

Детаљније

Усвојене развојне и подстицајне мере аграрне политике

Објављено: 15. априла 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о условима и начину остваривања права на регрес за гориво кao и Правилиник о условима

Детаљније

Подношење првих захтева за исплату подстицаја од 1. маја до 30. јуна

Објављено: 15. априла 2014.

Прeмa рaниje дoнeтoм и вaжeћeм Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, пољопривредни произвођачи су у обавези да првe

Детаљније

Почела исплата субвенција за 2014. годину

Објављено: 8. априла 2014.

Успeшнoм сaрaдњoм и oдличнoм кooрдинaциjoм Упрaвe зa aгрaрнa плaћaњa Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe и Упрaвe зa трeзoр Mинистaрствa финaнсиja, зaвршaвa сe oбрaдa

Детаљније

Шта је за мене?