УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Уредбе 2018

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години

Овом  уредбом  прописује  се  за  буџетску  2019.  годину  обим  средстава,  врсте  и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину

Поделите на: