УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за одобравање пројеката

Помоћник директора
Бошко Уметић

Сектор за одобравање пројеката

Начелник одељења
Наташа Пантић

Одељење за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике

Шеф Одсека
Зоран Васић

Одсек за референтне цене