УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за одобравање пројеката

Помоћник директора
Драгослав Милутиновић

Сектор за одобравање пројеката

шеф Одсека
Маријана Цвејић

Одсек за посебне подстицаје и мере руралног развоја

Начелник одељења
Драгана Гајић

Одељење за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике

Шта је за мене?