УАП
ПОЧЕТНА
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Контакт

Сектор за одобравањe плаћања подстицаја

Помоћник дирекотра
Мирјана Вранић

Сектор за одобравање плаћања подстицаја

Начелник Одељења
Јасмина Јоцковић

Одељење за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне политике

Руководилац Групе
Татјана Николић

Група за кредитну подршку